logo3 gimp 500x

Silvia Pannone on TwitterSilvia Pannone on LinkedIn

begeleiding autumn

 

Experience living !

Wat alle levende wezens verbindt is de wens om gelukkig te zijn.

Maar soms gaat het in het leven moeizamer dan anders. Psychische klachten zoals somberheid, angstklachten of overmatig piekeren, maar ook relatieproblemen met je partner of met anderen kunnen een grote bron van ongelukkigheid in je leven zijn. Dat hoeft niet blijvend te zijn. Als je merkt dat je er al lange tijd mee rondloopt en het niet vanzelf overgaat, kan psychologische begeleiding daar verandering in brengen

Je bent niet alleen, en je staat er niet alleen voor.

Ik ga ervan uit dat ieder mens alle antwoorden en oplossingen al in zich draagt. Alleen soms lukt het niet om ons vermogen aan te spreken. Therapie kan dan helpen.
Het geeft inzicht en handvatten om anders om te gaan met dat waar je mee worstelt. In mijn begeleiding gaan we samen kijken naar jouw behoeften en jouw aspiraties. Door de inzichten, die je zo verwerft, ga je de regie weer in eigen hand nemen zodat je weer kunt gaan leven in overeenstemming met wie je werkelijk bent.

Echt gezien en gehoord worden, zoals we zijn: het veilig kunnen delen van onze gedachten, twijfels, wensen en dromen. Om het leven zoveel mogelijk die gestalte aan te kunnen geven die wij willen – en het leven weer als zinvol ervaren.

 

"What is Love?"

"The total absence of fear",
said the Master

"What is it we fear?"

"Love", said the Master


Waarnaar we op zoek zijn
is degene die zoekt

(S. Francesco)
pagansun

De ware ontwikkelingsreis ligt niet in het aanschouwen van nieuwe landschappen maar in: opnieuw leren kijken
 (Michel Proust)