logo3 gimp 500x

EMOTIES - Even anders bekeken 
(Silvia Pannone)

KreeftDe zon is nu in het teken Kreeft (juni-juli), het eerste waterteken van de dierenriem. Water is, zoals bekend, verbonden met de gevoelswereld, met alle innerlijke stromingen die erbij horen en onze binnenwereld kleur en leven geven.

Met name Kreeft, het meest ik-gerichte van de watertekens is hierin vatbaar en kwetsbaar in zijn openheid en ontvankelijkheid voor de stemmingen en energieën die van buitenaf komen.

"Wat raakt mij en wat heb ik nodig om mij thuis te voelen in mezelf en met anderen?"

Dit is de vraag waar we deze maand aandacht zouden kunnen schenken; de verworven inzichten kunnen een verrijkende en verwarmende verrassing bieden.
Waar het teken Kreeft in onze horoscoop zich bevindt, hierin zullen we een diepe behoefte ervaren aan een veilige gevoelsmatige verbinding met anderen. Vooral 'veiligheid' is een begrip dat hierbij van groot belang is: in dit stuk zijn we als mensen zeer kwetsbaar, omdat we zo goed kunnen aanvoelen wat om ons heen gebeurd, en dat is niet altijd makkelijk te hanteren of zelfs prettig.

Vaak is de consequentie hiervan dan ook een grotere verdediging dan men in feite wenst: aan de ene kant wil men zo graag verbonden zijn en aan de andere kant is dit juist zo beangstigend.
Aangezien Pluto in deze jaren door Steenbok loopt, zal Kreeft, dat zich in de zodiac tegenover Steenbok bevindt, uitgedaagd worden om hieraan aandacht te besteden: hoe kan ik mijn behoefte aan verbinding en liefde op een manier uitleven, zonder dat ik verdwijn achter mijn veiligheidsmuurtje?

Psychosynthese kan hierin een behulpzame overbrugging bieden, dankzij het werken met dis-identificatie.
Een moeilijk woord, wat eigenlijk betekent, dat men naar dingen met een beetje afstand gaat kijken.

In de psychologie is de huidige opvatting, dat emoties het gehele wezen betrekken (zelf, lichaam en geest): b.v. bij boosheid gaat ook het hart tekeer en stijgt het bloed naar het hoofd.
Echter worden emoties gedefinieerd als een interpretatie van een gebeurtenis die reacties oproept op emotioneel en gedragsniveau.

Er zit dus een kort moment van evaluatie tussen het gebeurtenis en de reactie.

Voorbeeld: u heeft trek en opent de koelkast, maar deze is leeg.
Mogelijke reacties/gevoelens:

boosheid (uw man/kind heeft toch geen boodschappen gedaan zoals afgesproken)
schuldgevoel (oeps, u bent zelf vergeten boodschappen te doen)
opgeluchtheid (heerlijk, dan ga ik ook niet snoepen, ik wil toch afvallen)
verdriet (er is niet genoeg geld om hem naar wens te vullen)
Dit simpel voorbeeld is bedoelt om te laten zien, dat een gebeurtenis op zich geen vaste betekenis heeft en dat we best invloed kunnen uitoefenen op onze reactie (en welzijn), door hier bewust van te zijn, om gebruik van te maken van de geboden observatie mogelijkheid.

Dit kunnen we ook doen voor de grotere emoties en/of angsten en op deze meer aanwezig en verbonden in het leven te staan.

Als u wenst, wil ik u hierin graag begeleiden.